Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ο χάρτης των αγώνων για το νερό σε όλο το κόσμο

Δείτε τον χάρτη των αγώνων για το νερό σε όλο τον κόσμο
Mapping of struggles and alternatives for Water as a Commons

http://www.fame2012.org/en/mapping-struggles-alternatives/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου